De School en het Dorpshuis

De werkzaamheden om de school en het dorpshuis op één locatie te vestigen zijn op dit moment in een afrondende fase. De kleedkamers zijn opgeleverd en we kunnen ze gaan inrichten. De banken, die in de oude kleedkamers stonden worden weer geplaatst in de nieuwe kleedruimten. Dat gaan we zelf doen.

Door de beperkte mogelijkheden kunnen we helaas niet samen de vorderingen bekijken, maar het ziet er nu al heel mooi en verrassend ruim uit. Zodra de oplevering een feit is, zullen we foto’s op www.welsum.info plaatsen om een indruk te geven.

De planning is, dat de tweede week van januari de oplevering van het schooldeel en de overige ruimten gedaan wordt. Dat is mooi, want er zijn ook nog wel tegenslagen geweest tijdens de bouw. De aannemer is aan het afronden. Het is de bedoeling dat de grote klus nog dit jaar af komt, maar er moeten nog wat kleine dingetjes gedaan worden, die wat meer tijd kosten.

Voor de buitenruimte is een landschapsarchitect bezig het definitieve ontwerp te maken dat de verbinding tussen de omgeving, natuur en spelen met elkaar gaat verbinden. We gaan ervan uit dat we rond de jaarwisseling een start kunnen maken met de realisatie. Er ligt al een mooie schets, maar het budget is onvoldoende om dit project te laten uitvoeren. We  willen dit plan in fasen realiseren met eigen kracht, dat wil zeggen, dat vrijwilligers zeer welkom zijn.

De school wil in de voorjaarsvakantie verhuizen en dat betekent dat er ook voor de school een drukke periode aan komt. Het verhuizen en inrichten zal ook veel inzet van velen vragen. Maar onder het motto “Veel handen maken ligt werk” kunnen we er samen een geslaagd project van maken.