Palmpasen

Nu de maand april in zicht komt, komen ook weer de eerste activiteiten van de VvV op de agenda. Op Palmzondag, 2 april, vieren we voor de kleinste inwoners van …

Palmpasen Lees meer »

Poasvuur

Erveweg thv dorpskern

Zie ook https://vvvwelsum.com/ ¬†Op 1ste Paasdag 9 april vanaf 20.30 uur, zal het traditionele Poasvuur¬† worden ontstoken. Het was dit jaar spannend of het doorgang kon vinden i.v.m. de stikstofperikelen, …

Poasvuur Lees meer »

Kernenbezoek

Dit is de voorlopige datum voor het jaarlijkse kernenbezoek voor B& W