Vrouwen van Nu

De Vrouwen van Nu is landelijk, provinciaal en op afdelingsniveau actief

Beschermvrouw is: H.K.H. Prinses Beatrix.
Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Gezien Visch, penningmeester Wilma Bulstra en de algemene bestuursleden Anja v.d. Esschert, Janke de Jong en Francis Scheltinga.
Behalve de zomer maanden, juni, juli en augustus is er elke maand een afdelingsavond voor de leden met zeer verschillende sprekers en onderwerpen.
Ieder jaar hebben wij een busreis en een fietstocht. Als er voldoende interesse is, worden er ook cursussen, workshop en excursie’s georganiseerd.
Landelijk en vooral provinciaal worden er ook cursussen en themadagen aangeboden. Voor meer informatie kunt U kijken op https://vrouwenvannu.nl/

Jaarprogramma Vrouwen van Nu afdeling Welsum 2020.

16 Januari                Jaarprogramma en Erik Nitrauw over het maken van appelstroop.
20 Februari             Eéndagsbestuuur: Ton van Alten vertelt over kloosters en kloosterboerderijen.
04 Maart                  Gezamenlijke avond van de afdelingen van de gemeente Olst /Wijhe in Welsum met Plattelandsvrouwen Op Toneel uit Bathmen.
16 April                     Muziekavond met “Draadje Los” uit Deventer .
14 Mei                       Stijlanaliste Karin Karsten.
17 September           Verslagen en oude videobeelden van Hannie v.d. Starre .
15 Oktober                Afke Wullink merklappen “Je leven op een lap”.
19 November           Oud schaatsster Annie Borking vertelt over haar carrière.
17 December            Veluwse Midwinterhoornblazers.

Tenzij anders is vermeld vinden alle afdelingsavonden plaats in dorpshuis “de Bongerd” te Welsum. De afdelingsavonden worden gehouden op een donderdag, aanvang 19.30 uur .
De contributie voor het jaar 2020 is € 53,50 Een deel van de contributie wordt afgedragen aan de landelijke en provinciale kas.
Nieuwe leden zijn van Harte Welkom ! Het is altijd mogelijk om vrijblijvend een afdelingsavond te bezoeken.
Voor informatie kunt U terecht bij de  voorzitter. Tel:  0571-291866