4 oktober

Geachte betrokkene,

Bij betrokkenen denken we aan bestuur dorpshuis, de initiatiefgroep, school, besturen van verenigingen en andere belangstellenden bij de bestuurlijke ontwikkeling in Welsum en van het dorpshuis de Bongerd in het bijzonder.

Dinsdagavond 12 september is er een voortgang bijeenkomst geweest met betrekking tot de activiteiten ten aanzien van de droom van Welsum. De droom is ontstaan door het programma Vers Bestuur van de provincie Overijssel. Eén van de doelen voor Welsum is om te komen tot een nieuwe aansturing van onder andere het dorpshuis waarbij de gemeenschap van Welsum een grotere rol gaat spelen. Tijdens de bijeenkomst is de heer Bertus Benning voorgesteld als dorpscoach voor ondersteuning bij deze bestuurlijke ontwikkelingen/vernieuwing.

Jonny Hollander heeft aangegeven dat hij met ingang van 1 januari 2024 zijn actieve rol binnen het dorpshuis beëindigt. Dit houdt in dat er een noodzaak is om samen als gemeenschap Welsum na te denken over hoe Welsum het besturen van het Dorpshuis, samen met het beheer ervan, wil inrichten.

Jonny heeft ook aangeven dat de huidige bestuursvorm niet het gewenste resultaat heeft. Het hoort zo zijn dat de gemeenschap zich verantwoordelijk voelt voor een bestendige toekomst van het dorpshuis. Het gaat dus niet om personen maar om gemeenschap. Jonny ervaart de betrokkenheid van de gemeenschap als minimaal. 

De opzet is daarom te komen tot een andere vorm van aansturing en beheer. Hoe dan die vorm is, staat nog geheel open. Het is noodzakelijk dat er op korte termijn overleg plaats vindt. Iedereen uit Welsum is welkom. Hoe meer mensen hoe sterker de kracht om na te denken over welke vormen van aansturing passend zouden zijn voor Welsum. Immers het dorpshuis is van de gemeenschap, dus is het ook aan de gemeenschap om na te denken over de toekomst van dat dorpshuis.

Het bestuur van het dorpshuis nodigt jullie allen uit voor een bijeenkomst (werkoverleg) op woensdagavond 4 oktober om 19.30 uur in het dorpshuis. De dorpscoach Bertus Benning zal tevens aanwezig zijn om te helpen met de gezamenlijk opdracht.

We realiseren ons dat het op korte termijn is. Maar willen we tot werkbare oplossingen komen voor januari dan moeten we handelen.

Wij zien jullie graag op 4 oktober.

Bijeenkomst Welsum

Reden: Er is noodzaak om als Welsumse gemeenschap na te denken over de toekomst van het dorpshuis De Bongerd en het besturen ervan.

Datum: 04 oktober 2023

Tijd : 19.30 – 22.00 uur

Plaats: het Dorpshuis van Welsum

Agenda Bijeenkomst Welsum

Uitwerking huidige situatie.

Email adres Bertus: bertus@stap0.nl

    Scroll naar boven