Plaatselijk Belang Welsum

Het bestuur van de Stichting Plaatselijk Belang Welsum is een groep enthousiaste Welsumers die algemene belangen behartigt van de inwoners van Welsum, met name richting de gemeente Olst-Wijhe, maar waar nodig ook naar andere partijen.
In elk van de 12 dorpen/kernen van de gemeente functioneert een Plaatselijk Belang. Voor sommige onderwerpen vraagt de gemeente advies aan de kernen. Een voorbeeld hiervan was de architectenkeuze voor het nieuwe gemeentehuis.
Ook legt de gemeente haar nieuwe beleidsinitiatieven, specifiek voor Welsum, veelal eerst voor aan Plaatselijk Belang voor een eerste reactie. Bijvoorbeeld de plannen voor het opschonen van de sloten en het plan voor de openbare verlichting.
Op hoofdlijnen volgt Plaatselijk Belang het beleid van alle overheden voor ons gebied, als ook de inzet van maatschappelijke organisaties.

Het spreekt voor zich dat wij ons ook laten informeren door bewoners over actuele knelpunten.

In het kader van het landelijke project Ruimte voor de Rivier heeft Plaatselijk Belang zich in het recente verleden – met succes, en samen met de inwoners – sterk gemaakt voor behoud van Welsum.
Plaatselijk Belang is ook de initiatiefnemer geweest van het project WelzorgSum. Dit project beoogt wonen, zorg en welzijn zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het is gericht op ondersteuning bij het zelfstandig wonen van de oudste inwoners van Welsum.

Buurtschouw
Jaarlijks, in januari, bespreekt Plaatselijk Belang met gemeente, politie en woningbouwvereniging specifieke Welsumse zaken wat betreft en woon- en leefklimaat. Hiervoor maken we een ronde door het dorp en buitengebied, waarbij andere bewoners uitgenodigd worden hun verbeterpunten aan te geven.

Gesprek met directie van de gemeente
Eens per jaar overlegt PB met de directie van de gemeente. Agendapunten hiervoor komen van beide kanten. De gesprekken worden gekenmerkt door een positieve sfeer, gericht op verbetering van ondervonden problemen. Jaarlijks terugkomend probleem is de ontsluiting van het dorp, zowel voor fietsers als voor auto´s. Nu is dit een prominent punt in het kader van het dorpsontwikkelingsplan.

Kernenbezoek
Ook jaarlijks, in maart-april komt het College van Burgemeester en Wethouders op bezoek. Plaatselijk Belang gaat ´s middags met het College op werkbezoek bij een Welsums bedrijf. ´s Avonds worden alle inwoners uitgenodigd om met het College in gesprek te gaan. De dorpsagenda is één van de vaste bespreekpunten.

Donateursavond
Regelmatig wordt een avond georganiseerd waarbij de Welsumse bevolking uitgenodigd wordt om kennis te nemen van de activiteiten van Plaatselijk Belang, en zeker ook om nieuw aan te pakken onderwerpen aan de orde te stellen. Daarnaast wordt informatie gegeven over een algemeen, actueel thema. Ook kunnen nieuwe bestuurskandidaten zich aanmelden.

Gemeenschappelijk Plaatselijk Belang
Jaarlijks komen vertegenwoordigers van alle PB-´s uit de gemeente bij elkaar, en informeren elkaar over hun activiteiten. Tevens wordt een gemeenschappelijke bijeenkomst met het gemeentebestuur voorbereid.

Draagvlak bij de bevolking
Jaarlijks worden alle inwoners gevraagd donateur te blijven/worden van Plaatselijk Belang, een mooi moment voor Plaatselijk Belang de bevolking te vragen welke zaken geagendeerd moeten worden. Daarnaast komen de bestuursleden uit verschillende bevolkingsgroepen, om te bewerkstelligen dat we werkelijk weten wat er zoal leeft. Jaarlijks zijn er mutaties, en wordt breed bekend gemaakt dat er mogelijkheden zijn toe te treden tot het bestuur.

Over algemene levende onderwerpen organiseren wij wel eens een extra informatie-avond.

Financiën van Plaatselijk Belang
De donateursgelden worden gebruikt voor een algemeen Welsums doel.
Plaatselijk Belang ontvangt € 750,- per jaar van de gemeente om de activiteiten mogelijk te maken.

Bestuursleden
Secretariaat: Coen ter Haar

Penningmeester: Henk Pannekoek

Leden: Ria Broekhuis. Carla Brink. Annelies Boekhorst

Mailadres is: secretariaat@pbwelsum.nl

Wilt je op de hoogte gehouden worden voor allerlei zaken in en rondom Welsum? Klik dan op de link hieronder om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief