Palmpasen

Nu de maand april in zicht komt, komen ook weer de eerste activiteiten van de VvV op de agenda. Op Palmzondag, 2 april, vieren we voor de kleinste inwoners van Welsum  t/m de kinderen van groep 8 weer Palmpasen. Al jaren een leuke, gezellige middag waar de kinderen uit Welsum en kinderen van leden  na …

Palmpasen Lees meer »

Poasvuur

Erveweg thv dorpskern

Zie ook https://vvvwelsum.com/  Op 1ste Paasdag 9 april vanaf 20.30 uur, zal het traditionele Poasvuur  worden ontstoken. Het was dit jaar spannend of het doorgang kon vinden i.v.m. de stikstofperikelen, maar met de ( financiële) steun van de provincie en gemeente is het gelukt om aan de juiste rapportages te voldoen. We kunnen dus weer …

Poasvuur Lees meer »

raadsvergadering Welzorgsum

Dorpshuis

Het bouwplan Welzorgsum is weer wat verder in de gemeentelijke procedure. Na de inzagetermijn die op 8 februari afliep, zijn de ingebrachte zienswijzen besproken en opgesteld in een zogenoemde nota van/met antwoord. Hierna volgt een college- en raadsvoorstel, waarna de behandeling in het college van B&W op 21 en 28 maart plaatsvindt. Dan komt op …

raadsvergadering Welzorgsum Lees meer »

Kernenbezoek

Dit is de voorlopige datum voor het jaarlijkse kernenbezoek voor B& W