Verslag van 26 februari

Op zondag 26 februari droomden wij Welsumers verder over de toekomst van het dorpshuis en hoe wij  invulling gaan geven met nieuwe ideeën in de veranderende samenleving. Hoe lukt dit zonder een sturend bestuur? Welke mogelijkheden zijn er om elkaar te vinden?

De bijeenkomst werd gezellig druk bezocht door meer dan 80 Welsumers. Samen met Studio Vers Bestuur verzorgde Sabine Uitslag het raamwerk en de uitleg van het proces. Zeer passend voor ons als Welsumer gebruikte zij de metafoor van een kippenhok dat symbool staat voor het dorpshuis, de kippen zijn de verschillende onderwerpen (groepen) die dan projecten (de eieren) uitbroeden. De groepen/kippen waren tijdens de eerste bijeenkomst op 29 januari ontstaan rond de volgende thema’s: Gezelligheid, Muziek, Sport, Moestuin & Voedselcoöperatie, Koken, Jongeren, Groen Welsum, Welsum communiceert, Ouderen, Ondernemers én een club die centraal het ‘kippenhok’ gaat faciliteren.

Voordat het overleg in de groepen kon starten hadden de Welsumers nog veel vragen over de nieuwe bestuurscultuur, want hoe zal de invulling hiervan zijn, wie neemt de verantwoordelijkheid en wat betekent dat concreet voor de projecten? Heel veel vragen werden aan Ferenc van Damme en Sabine Uitslag gesteld. Gelukkig heeft Studio Vers Bestuur al een groot aantal projecten begeleid in andere dorpen en wijken in Overijssel en kon Ferenc veel voorbeelden erbij halen. Maar ieder dorp en samenleving is anders en stelt andere prioriteiten, heeft andere actuele behoeftes en kiest voor andere mogelijkheden. Binnen dit proces moeten de Welsumers straks zelf uitzoeken wat nodig is en welke stappen genomen gaan worden. Na een levendige gedachtewisseling hadden de aanwezige Welsumers voldoende inzicht dat ook in Welsum dit project met de inzet van alle inwoners een succes zal worden.

De groepen gingen aan tafels om de projecten uit te werken en verdere invulling te geven aan hun “Welsumse eieren”. Vragen die besproken werden waren bijvoorbeeld: hoe vaak willen wij samen koken, komt er een darttoernooi en een biljart? Wat hebben de jong volwassenen nodig om in Welsum zelfstandig te gaan wonen? Hoe behouden wij de goede initiatieven en zorgen wij tegelijkertijd dat er nieuwe projecten voldoende ruimte krijgen. Kunnen wij een “genoeglijke middag met muziek, borrel en goed gesprek” organiseren?

 Er zijn projecten  al heel concreet gepland, zoals het zwerfafval inzamelen op zaterdag 18 maart vanaf 10 uur

en een DJ avond met DJ Jarno en DJ Sabine waarvan de datum op een later tijdstip bekend gemaakt zal worden.

Nieuw is dat iedere groep zijn/haar een eigen vervolg regelt, dat kan in het dorpshuis of bij iemand thuis zijn. En een afgevaardigde uit iedere groep zal centraal met de faciliterende club de randvoorwaarden bepalen.

De nieuwe bestuursstijl betekent ook dat iedere groep zelf ervoor zorgt dat hun activiteiten op de website www.welsum.com actueel gecommuniceerd wordt.

Op dit moment is het project ook al te volgen in de facebookgroep van Prikbord Welsum.

Op 19 maart is de volgende bijeenkomst voor alle Welsumers in het dorpshuis. Dan kan iedereen weer meedenken, mee-creëren, mee-organiseren & mee-dromen!

Scroll naar boven