De droom van Welsum: Hoe nu verder?!

15 januari update:

Op 14 december was er een bijeenkomst voor alle Welsumers om de stand van zaken te bespreken  voor wat betreft het bestuur en beheer van het dorpshuis. 

Wat vooral belangrijk blijkt, is dat het aantal mensen dat actief wil zijn voor het dorpshuis flink uitgebreid wordt. Vele handen maken licht werk! Er is op 14 december de vraag gesteld wie belangstelling heeft  voor een vrijwilligers functie in het dorpshuis en er hebben zich een aantal mensen aangemeld!

Maar niet alle Welsumers waren daar aanwezig en daarom leggen we nog een keer voor iedereen een VRAAG voor:

WIL JE JE OOK AANMELDEN VOOR ÉÉN VAN DEZE GROEPEN? HEEL GRAAG! Laat het spoedig weten, dan word je ook alvast betrokken bij overleg over de taakverdeling.

Het aantal uren dat je wil besteden is altijd in overleg.

We zoeken:

BARMEDEWERKERS

SCHOONMAKERS

TECHNISCH ONDERLEGDE MENSEN

EVENEMENTEN ORGANISATOREN.

COMMUNICATIE / SECRETARIAAT MEDEWERKERS

Meld je aan bij:

secretariaat@dorpshuiswelsum.nl

 

20 december 2023 update:

Op 14 december heeft de “groep van 20” zijn ideeën gepresenteerd bij monde van onze coach, Bertus Bennink. Belangrijkst is dat er een uitbreiding komt van mensen, die diverse taken in het dorpshuis kunnen doen, om het dagelijks bestuur te verlichten. Tevens moet het algemeen bestuur uitgebreid worden. Er hebben zich op deze avond aan flink aantal mensen gemeld, die belangstelling hebben voor de diverse functies; barmedewerker, technisch ondersteuner, bestuurslid. Met deze mensen wordt verder gepraat. Voor wie er niet was: Aanmelden kan natuurlijk altijd nog!

De pioniers van de “Droom van Welsum,”, die heel veel activiteit in gang hebben gezet, worden hartelijk bedankt. De ondersteuning van Vers Bestuur wordt nu beeindigd.

 

19 oktober update:

Op 4 oktober jl. kwamen meer dan 80 Welsumers samen in het dorpshuis om de toekomstige aansturing van het dorpshuis te bespreken. Dit is een belangrijk onderdeel van de “Droom van Welsum” Temeer daar het bestuur met name Jonny, op dit moment overbelast is,  Er is inmiddels een dorpscoach aangesteld door Vers Bestuur: Bertus Bennink. Hij gaat dit traject begeleiden. Vers bestuur zelf stopt voor ons per 1 januari. 

Tijdens deze bijeenkomst is een groep van 20 vrijwilligers opgestaan die zich sterk gaan maken om de toekomst van het dorpshuis zeker te stellen.

Deze groep heeft voorstellen gedaan voor vernieuwingen in het bestuur en beheer.

Op donderdag 12 oktober is deze groep bij elkaar geweest om de plannen te bespreken. Er zijn een aantal ideeën die verder uitgewerkt moeten worden.

Deze plannen worden vervolgens voorgelegd aan de gemeenschap om draagvlak te verkrijgen.

 

Augustus 2023 update:

In september houden we weer een bijeenkomst.  Het wordt een leuk programma, dus kom er gewoon bij!

Kijk in de agenda van het dorpshuis.

 

Juni 2023 update

Hoe staat het nu met de veranderingen in Welsum, de Droom van Welsum genoemd?

In het voorjaar is een aantal bijeenkomsten met grotere en kleinere groepen Welsumers geweest. Tijdens deze bijeenkomsten zijn wensen geïnventariseerd en daar is dan weer een aantal werkgroepjes uit gevormd met verschillende doelen – die hebben we kippen genoemd. Een deel van die groepen is al zeer actief en er zijn heel uiteenlopende activiteiten bedacht en gepland. In de nieuwe app vind je daarover meer informatie.

Het is mooi om te zien hoeveel mensen weer enthousiast worden en zelf de mouwen opstropen om dingen te realiseren!

We vinden dat het nog niet klaar is. Het reilen en zeilen van het dorpshuis, maar ook in de verenigingen rust nog op de schouders van een beperkt aantal mensen. Uit de eerdere bijeenkomsten is naar voren gekomen dat de verantwoordelijkheid en de uitvoering eigenlijk bij alle gebruikers en dus dorpsbewoners moet komen te liggen.

Daarom wordt er in september weer een bijeenkomst gepland en hierin hebben wij nog steeds de ondersteuning van StudioVersBestuur. Hopelijk komen heel veel Welsumers meedenken hoe wij samen deze verandering vorm kunnen geven. Er volgt een uitnodiging!

 

Maart 2023

 

 

Velen van jullie zijn bij de eerste, tweede en/of derde bijeenkomst van de Droom van Welsum aanwezig geweest. Tijdens deze bijeenkomsten zijn veel nieuwe initiatieven gestart.

 

Zoals jullie in de presentatie uit Hengevelde kunnen teruglezen is dit een proces van de lange adem en worden wij hierin ondersteund door Studio Vers Bestuur.

Wij zijn dit proces gestart om niet voor elkaar, maar met elkaar toekomstbestendig te worden. Iedereen is hierbij verantwoordelijk, maar dat hoeft niet in een vast bestuur, dat hoeft niet iedere dag/week – hoe deze samenwerking eruit komt te zien en welk aandeel jij erin hebt, dat bepaalt iedereen zelf.

Sabine Uitslag heeft voor dit proces de mooie vergelijking van het kippenhok, met kippen en eitjes die uitgebroed worden gemaakt. Hoe toepasselijk is dit voor ons dorp.

Deel deze informatie met iedere Welsumer, laat je horen en laat je zien.

Er zal in de toekomst geen clubje meer zijn die het voor je regelt, jij regelt het samen met je vrienden, buren & dorpsgenoten zelf. Jij bent verantwoordelijk voor de organisatie, planning en ja helaas ook voor het schoon achter laten van de gebruiksruimtes. Is dat erg? Het zal vooral wennen zijn.

Wij zijn dan geen gebruikers meer van bijvoorbeeld het dorpshuis, wij zijn eigenaren van het dorpshuis, ons dorp, ons paasvuur, ons kermse! En omdat het vele schouders zijn die de last dragen, zal het makkelijker worden.

Verslag van 29 januari

Verslag van 26 februari

Het verslag van 19 maart 2023

Het getekende verslag van 19 maart