Agrarische belangen Club Welsum

Doel: we wisselen agrarische kennis uit en behartigen de belangen van agrariërs en buitenlui.

Jaarvergadering in januari, thema- bijeenkomsten in voorjaar en najaar.

Om het jaar Battumse revue in februari in het dorpshuis.

De belangenbehartiging betreft vooral de ontwikkelingen m.b.t. ruimtelijke ordening. Hiervoor onderhouden wij contact met de gemeente, provincie en waterschap. Om het jaar hebben we een ‘dagje uit’ met hele club.

Kosten: € 12,50 p/j

Info: Erik Elskamp, 06 – 54757867, elska059@planet.nl