gebruikers van het dorpshuis

SVW (afdeling gymnastiek, volleybal, dameszaalvoetbal, veldvoetbal), Agrarische Belangen Club Welsum, Zang- en Toneelvereniging De Harmonie, Vereniging van Volksvermaken, Voetbalvereniging Oene, Stichting Welzijn Ouderen, Video Club Welsum 700, Stichting Plaatselijk Belang Welsum, Vrouwen van Nu, de Kinderclub, de kinderdansgroep, Klootschietclub, Dartclub, Visverenigingen, Zaalvoetbalgroep, Yogagroep, Schildergroep, de ouderraad van OBS Dijkzicht. De activiteiten zijn een jaar geleden uitgebreid met een inloopochtend met onder meer spelletjes, een repaircafé en open bibliotheek.