Verslag bijeenkomst 19 maart 2023

Doel: delen wat al gebeurt bij de verschillende werkgroepen en leren van Hengevelde.

Foto: Gerlinde Schrijver

Allereerst verkennen we waar de verschillende werkgroepjes mee bezig zijn.

De werkgroepjes Welsumers zijn de tweede bijeenkomst ontstaan en gekoppeld aan een thema. Elk groepje heeft allerlei ideeën bedacht en de vraag is nu wat ze hier mee hebben gedaan. (tot nu toe)

 1. Sport, Herbert Bonhof vertelt dat ze hebben gesproken over hardlopen, fitnesstoestellen en hoe in gang te zetten. Jeu de boules wordt genoemd. Er zijn al een aantal Welsumers heel ver met het aanschaffen van een biljart. De tafel is gekocht maar moet nog mobiel gemaakt worden.
 2. Website/communicatie, Welsum.com gaat over naar een nieuwe opzet.  Dit gaat Viggo de Vries maken. Belangrijk om de website informatie te koppelen aan bv het informatiekrantje van het plaatselijk belang. Hier zijn meerdere Welsumers bij betrokken. Bv zorgen dat op de website ook een verbinding is met de website van de gemeente.
 3. Moestuin. Ronald Geerders vertelt dat het eerste overleg hierover op 20/3 zal plaatsvinden. Er zijn allerlei ideeën. Verder heeft Jetze Hartman grond beschikbaar gesteld.
 4. Koken, er wordt een app groep aangemaakt. Vorige keer veel ideeën gedeeld, nu verder uitwerken. “Een mooie oefening hoe dit samen op te pakken” Ilse Schotman geeft aan wel aangesloten te zijn maar niet de rol van trekker op te pakken.
 5. Groen, afgelopen zaterdag, 18 maart, aangesloten bij de landelijke opschoondag. Veel volwassenen en kinderen hebben samen opgeruimd.
 6. Jongeren, niet aanwezig vanwege de voetbalwedstrijd Feyenoord-Ajax
 7. Communicatie, de nieuwe website is niet gelijk klaar. Zolang via de huidige website www.Welsum.com communiceren over “de droom van Welsum” .  De thema’s hierop zetten en daarbij de stand van zaken per thema benoemen. Bij de website letten op privacy. Verder vooral de communicatie verbinden met wat er al is. Krantje/website/social media.

De overige thema’s zijn niet besproken. Dit zijn de overige thema’s:

 • Muziek
 • Gezelligheid – wel een beetje over de biljard
 • Ouderen
 • Ondernemers
 • Ondersteuning
 • Dorpshuis

Presentatie gastspreker Mark Tuinte.

Foto: Gerlinde Schrijver

Mark Tuinte is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in Hengevelde en de huidige voorzitter van het dorpshuisbestuur.
Veranderingen kosten veel energie – maar leveren vooral veel energie op!
Zij doen het met elkaar en niet voor elkaar, zo blijft iedereen verantwoordelijk
Faciliterend en niet sturend, met kaders op boeren verstand

Hij vertelde over de sportclubs in Hengevelde, allemaal in en om 1 gebouw met sporthal, groot terrein met drie tennisbanen en drie voetbalvelden. Meerdere kantines en veel kosten zoals schoonmaak en beheer van kantine(s) . De kosten rezen de pan uit. Hoe dit te veranderen?

Dit begon in 2012.

Aan de hand van een powerpoint vertelt hij hun proces, hoe ze gekomen zijn tot één stichting met een bestuur en 200 vrijwilligers.

O.a. tijdens hun zomerfeesten vroegen ze bewoners om vrijwilliger te worden. Voor het bestuur was het een leerproces om vertrouwen te hebben in de vrijwilligers.

In 2015/2016 zijn ze begeleid door studio Vers Bestuur door middel van bewustwordingssessies voor de teams vrijwilligers. Ook was het belangrijk om de positieve energie aan de gang te houden.

De rol van het bestuur is puur faciliterend. Zij zorgen voor de horeca inkoop en het kassasysteem. Iedereen heeft toegang tot het gebouw.                                                              

Communicatie is belangrijk. De meerderheid van de dorpsbewoners was positief.

Als dorp samen een team

Aan de hand van vragen van Welsumers licht Mark nog een aantal punten verder toe:

 • De visuele (getekende)notulen hebben zij ook gebruikt als hulpmiddel. Dit heeft studio Vers ook voor Welsum geregeld en deze tekeningen zijn te vinden op de site.
 • Inzetten Mentimeter om te vragen wat bewoners verwachten. (soort enquête via de mobiel)
 • Lastige punten om te bespreken heeft het bestuur in Hengevelde opgepakt. Als voorbeeld noemt Mark het ophalen van oud papier en oud ijzer. Van oudsher heeft de voetbal dit altijd gedaan. Het is mooier als deze opbrengst breder gedeeld kan worden tussen meerdere clubs.
 • Niet op eigen titel iets gaan doen, alles integraal aanpakken.

Eindvraag:

Wat is de volgende stap?
Hoe nemen we de Welsumers mee in wat tot nu toe gebeurd is met de droom van Welsum?
Bijvoorbeeld via de buurt app informatie delen.
Nieuwe bewoners koppelen aan gevestigde bewoners.
Hoe nieuwe bewoners welkom heten? Hier gaat een klein groepje bewoners mee verder. misschien weer een welkomstmandje?
Koppelen website Welsum aan de gemeentelijke website van Olst, zodat nieuwe bewoners deze makkelijk vinden
Gemeente erbij betrekken, zodat Welsum eigenlijk een soort uithangbord voor de overkant wordt.
Stickers met Samen in Welsum zoals de borden die ze in Hengevelde hebben

Scroll naar boven