Zang- en Toneelvereniging “De Harmonie”

Zang

Wij zijn een gemend koor met 22 enthousiaste leden. Het koor wordt begeleid door dirigent Carien Duursema en wordt op de piano ondersteund door Gerdien Hekkert.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Henk Ordelman (voorzitter ), Korrie Haak (secretaris), Minie van der Horst (penningmeester), Gerrie Bijsterbosch en Dick Bijsterbosch

 

Secretariaat: K. Haak. Pontsteeg 22A, 7411KR Deventer.

Info: Korrie Haak, 0570-610677

 

Ons repertoire is mede afhankelijk van het karakter van onze optredens.

Op onze jaarlijkse uitvoering in november hebben we een gevarieerd repertoire: vrolijk, licht klassiek, musical, volksliedjes e.d. Enkele keren per jaar verlenen we medewerking aan een kerkdienst van de kerk in Welsum (meestal met kerst en pasen). Dan zingen we vanzelfsprekend geestelijke liederen. Soms zingen we voor een bepaalde groep, zoals een bejaardentehuis. Hoofdzaak is echter, dat we zingen, omdat we daar plezier in hebben!

 

We repeteren elke maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur (met een koffiepauze).

We hebben een zomerstop van begin juni tot half augustus.

 

De repetities vinden plaats in dorpshuis “De Bongerd” te Welsum.

 

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom gerust eens op een repetitieavond kijken, misschien wordt u aangestoken door het enthousiasme en de gezelligheid.