Toneelvereniging “De Harmonie”

Er wordt jaarlijks, in het najaar, een stuk opgevoerd.