Welsum.com Admin

Bouwplan Welzorgsum

Bericht van Plaatselijk Belang Welsum en Bijsterbosch OG B.V.Bouwplan Welzorgsum op locatie oude school/brandweerkazerne. Update 12 maart 2023: Het bouwplan Welzorgsum is weer wat verder in de gemeentelijke procedure. Na de inzagetermijn die op 8 februari afliep, zijn de ingebrachte zienswijzen besproken en opgesteld in een zogenoemde nota van/met antwoord. Hierna volgt een college- en …

Bouwplan Welzorgsum Lees verder »